Yanlış İlaç Uygulaması  Beklenmeyen ilaç yan etkisi  Miadı geçmiş ilaç uygulaması
 Yanlış taraf müdahalesi  Cerrahi yaralanmalar  
 Steril olamayan malzeme kullanımı  Dezenfekte Edilmeyen Temas Noktaları  
Kontrol Değiştir